Man in Metanoiacal Dialogue with God.
The Biblical and Hesychastic Message of the Great Canon of St Andrew of Crete
 

 

Autorzy: Krzysztof Leśniewski

Wydawnictwo: Vandenhoeck & Ruprecht

ISBN: ISBN10 3525573499 ι ISBN13 9783525573495

Seria wydawnicza: Lublin Theological Studies (Lubelskie Studia Teologiczne)

Stron: 320

Format: 155 x 231 x 27mm | 3,166g

Rok wydania: 2022

 

 

 

Pierwszą monografią opublikowaną w ramach serii wydawniczej „Lublin Theological Studies” jest książka prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego pt. Man in Metanoiacal Dialogue with God. The Biblical and Hesychastic Message of the Great Canon of St Andrew of Crete (Göttingen 2022).

 

To dzieło jest teologiczną analizą i interpretacją Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety, będącego nie tylko wyjątkowym arcydziełem bizantyńskiej tradycji hymnograficznej, ale również ponadczasowym narzędziem pomocnym w duchowej przemianie człowieka, które jest głęboko zakorzenione we wschodniochrześcijańskiej duchowości hezychastycznej.

 

Zastosowana w tej monografii metoda hermeneutyczna polega na kompleksowym zbadaniu kluczowych pojęć i fraz w języku greckim, występujących w analizowanym hymnie w różnych kontekstach, w których występują, i na tej podstawie stworzeniu syntezy teologiczno-egzystencjalnej. Metoda ta opiera się na poszukiwaniu duchowego i egzystencjalnego znaczenia najważniejszych terminów z nawiązaniem do istotnych założeń patrystycznej egzegezy alegorycznej. Hermeneutyczna analiza treści Wielkiego kanonu w połączeniu z analizą kontekstualną użytego w nim słownictwa uznana została za najwłaściwszą, gdyż to dzieło św. Andrzeja z Krety można porównać z poetyckim kobiercem utkanym z fraz zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu, które są połączone z egzystencjalnymi wyznaniami oraz duchowymi wskazaniami, wyrażonymi w prawosławnych terminach hezychastycznych.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023, godz. 14:35 - Ewa Zięba