Chrystologia, poezja i kondycja wiary człowieka początku XXI w. to trzy płaszczyzny, które składają się na tę refleksję. Podstawowe pytania, na które próbuje odpowiedzieć niniejszy artykuł, to najpierw problem miejsca Chrystusa w twórczości poetyckiej, następnie zagadnienie relacji między refleksją poetycką a życiem, a także pytanie o oczekiwania i nadzieje, jakie wobec Jezusa i odnoszącej się do Niego wiary wyraża chrześcijanin zanurzony w ponowoczesność. Poezja sięgająca po inspiracje chrystologiczne jest w stanie ukazać religijny portret chrześcijanina obecnej epoki. Spróbujemy go naszkicować.

 

B.D. Kwiatkowski, CHRISTOLOGICAL INSPIRATIONS IN THE ITALIAN POETRY FROM THE BEGINNINGS OF THE 21ST CENTURY

Summary

Religious poetry, whose major inspirations lie in the person, teachings and salutary act of Jesus Christ, uncovers the deepest layers of the Christian soul. It is a mirror reflecting the light of God’s revelation, and also presenting the depth of aspirations and yearnings of the present-day Christian. The analysis of poems inspired by christology enables us to sketch the spiritual profile of the Christian who lives his faith, being simultaneously immersed in the world, oftentimes permeated with anti-values. It is the Christian who is aware of their identity, admitting their faith in Christ with courage and searching for the solutions of the mysteries of their existence in Him. Being immersed in the world prevents them from being lost during the queries, since Christ remains a constant point of reference. The real anchoring of their reflection in christology fulfils the anthropocentrism of their expectations and gives new meaning in the christocentrism of faith that searches for understanding.

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2012, godz. 23:26 - Natalia Haniewska