Rada Biznesu jest organem skupiającym przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR w rozwiązywaniu sporów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z pracownikami.

 

Członkowie Rady Biznesu:

Batna Group Sp. z o.o. - Łukasz Rozdeiczer, Współwłaściciel, General
Counsel
BDB Limited, Lloyd's Broker, Londyn - Stanisław Mickiewicz, Broker
ICTA Consulting Tomasz Hofman - Tomasz Hofman, Właściciel
Komercyjne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych sp. z o.o. - Jarosław
Nowak, Prezes Zarządu
Netrix Group sp. z o.o. - Paweł Rymarczyk, Prezes Zarządu
Port Lotniczy Lublin SA - Krzysztof Wójtowicz, Prezes Zarządu
Profesjonalne Systemy Przemysłowe Sp. z o.o. - Jerzy Piskor, Prezes
Zarządu
SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego - Bogumił Krzyszczak, Prezes Zarządu
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Ryszard Lorek, Prezes Zarządu
Union Investment TFI S.A. - Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu
Union Investment TFI - Tomasz Michalak, Dyrektor ds. klientów
instytucjonalnych

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2018, godz. 10:19 - Piotr Sławicki