TEOLOGIA FUNDAMENTALNA
W TWÓRCZOŚCI JOSEPHA RATZINGERA

 

Redakcja: ks. Krzysztof Kaucha, ks. Jacenty Mastej


Opracowanie redakcyjne i komputerowe: Piotr Królikowski


Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 (ss. 316)


Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO, ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk (KUL)

 

Książka powstała wskutek fascynacji teologią J. Ratzingera, którą można zgłębiać w naszym ojczystym języku dzięki wydawanym przez Wydawnictwo KUL Opera omnia pod redakcją ks. Krzysztofa Góździa i Marzeny Góreckiej. Chociaż Ratzinger na początku kariery akademickiej porzucił teologię fundamentalną, której był profesorem, na rzecz dogmatyki czy teologii systematycznej, to w jego pismach jest ona cały czas obecna. Nawet więcej, znajdują się w niej nowatorskie treści umożliwiające doprecyzowanie jej koncepcji i tożsamości – którą na polskim gruncie opracował ks. prof. Marian Rusecki, główny twórca lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej – oraz ubogacenie wykładów z tej dyscypliny. Redaktorzy książki, uczniowie ks. Ruseckiego, jako główny cel obrali w miarę możliwości całościowe wydobycie tych treści i do jego realizacji zaprosili wybitnych znawców twórczości Ratzingera. Książka ukazała się krótko po tym jak teologowie fundamentalni Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie opublikowali swoją pracę poświęconą teologii fundamentalnej papieża Franciszka Dal chiodo alla chiave: la teologia fondamentale di Papa Francesco Dal chiodo alla chiave: la teologia fondamentale di Papa Francesco.

 

SPIS TREŚCI

 

ENGLISH SUMMARY 

 

Więcej na stronie Wydawnictwa KUL

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018, godz. 08:39 - Ewa Zięba