Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akademicki 2022/2023

 

I rok

Emisja głosu

Filozofia Boga
Filozofia człowieka
Filozofia kultury, sztuki i techniki
Filozofia społeczna i polityczna
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Historia Kościoła powszechnego – starożytność
Historia Kościoła powszechnego - średniowiecze
Socjologia
Język angielski
Język łaciński
Język włoski
Metafizyka
Muzyka kościelna -zasady muzyki
Teoria poznania
Wstęp do filozofii
Wstęp do Pisma świętego z elementami archeologii biblijnej
Wychowanie fizyczne

 

 

II rok

Antropologia z elementami filozofii kultury

Etyka
Filozofia Boga
Filozofia przyrody
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze
Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze
Język angielski
Język łaciński
Język włoski
Liturgika: Historia liturgii, prawo liturgiczne
Logika z elementami semiotyki
Metafizyka
Muzyka kościelna
Ogólna metodologia nauk
Patrologia: okres I – do 325 r.
Patrologia: okres II i III - od r. 325 do r. 749
Podstawowe pojęcia psychologii
Psychologia społeczna i komunikacji
Religiologia

 

Początek strony

III rok

Chrystologia fundamentalna

Eklezjologia fundamentalna
Historia Kościoła nowożytnego w Polsce
Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i czasy najnowsze
Język grecki
Język łaciński w dokumentach i życiu Kościoła
Język starocerkiewny
Liturgika bizantyjska: rok liturgiczny
Liturgika: Rok liturgiczny i Liturgia Godzin
Muzyka kościelna
Nowy Testament: Pisma Pawłowe
Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego
Prawo kanoniczne: historia źródeł i normy generalne (I księga KPK)
Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego
Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się
Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne
Teologia dogmatyczna: Mariologia
Teologia dogmatyczna: Sakramentologia
Teologia dogmatyczna: Wstęp do teologii
Teologia moralna ogólna
Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży

 

Początek strony

IV rok

Homiletyka: historia kaznodziejstwa

Homiletyka: homilie historiozbawcze
Katolicka Nauka Społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II
Liturgika bizantyjska: rok liturgiczny
Liturgika: Eucharystia
Metodyczne rozwiązania w zakresie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych
Metodyka katechezy
Muzyka kościelna
Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne
Pedagogiczne metody pracy z grupą
Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne – II, III, V, VI księgi KPK
Prawo Kościołów Wschodnich
Proseminarium
Stary Testament: Księgi Prorockie
Teologia biblijna
Teologia dogmatyczna: Chrystologia
Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym i Bogu w Trójcy
Teologia dogmatyczna: Soteriologia
Teologia duchowości
Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia małżeńsko-rodzinnego
Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia religijnego

 Początek strony

V rok

Dydaktyka katechezy

Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży
Homiletyka: teologia przepowiadania
Katechetyka: dydaktyka szczegółowa
Liturgika bizantyjska: sakramenty
Liturgika: Sakramenty inicjacji
Muzyka kościelna
Nowy Testament: Pisma Janowe
Praktyki pedagogiczno-katechetyczne: szkoła podstawowa
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne
Prawo kanoniczne: sakramenty (księga IV KPK)
Prawo Kościołów Wschodnich
Stary Testament: Psalmy i Księgi Mądrościowe
Teologia dogmatyczna: Charytologia
Teologia dogmatyczna: Eklezjologia
Teologia dogmatyczna: Eschatologia
Teologia dogmatyczna: Protologia
Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia społecznego
Teologia moralna szczegółowa: teologia życia i zdrowia
Teologia pastoralna fundamentalna
Zagadnienia ekumeniczne

 

 

 Początek strony

VI rok

Administracja kościelna

Homiletyka formalna
Katechetyka
Katechetyka i pedagogika specjalna
Katechetyka: dydaktyka szczegółowa
Liturgika bizantyjska: sakramenty
Liturgika: Sakramenty uzdrowienia, komunii i sakramentalia
Medycyna pastoralna
Muzyka kościelna
Praktyki pedagogiczno-katechetyczne: szkoły ponadpodstawowe
Prawo wyznaniowe RP
Teologia moralna: Spowiednictwo
Teologia pastoralna szczegółowa
Współczesne kierunki filozoficzne

 

 Początek strony

Seminaria

Antropologia moralna
Duchowość liturgiczna
Historia duchowości katolickiej
Historia Kościoła w czasach nowożytnych
Historia teologii moralnej
Katechetyka fundamentalna
Katechetyka szczegółowa
Teologia dogmatyczna
Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich
Teologia biblijna Nowego Testamentu
Teologia dogmatyczna
Teologia życia duchowego

 

Początek strony

 

Autor: Katarzyna Kucewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022, godz. 11:38 - Katarzyna Kucewicz