Studia magisterskie na kierunku teologia trwają 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi dla studentów teologii katolickiej 3.200, dla studentów innych wyznań chrześcijańskich 2.400. Standardy nauczania stanowią część wspólną kształcenia teologicznego dla wszystkich chrześcijańskich studiów teologicznych i obejmują dla studentów teologii katolickiej 1.635 godzin, a dla studentów innych wyznań chrześcijańskich 1.545 godzin.

PROGRAM STUDIÓW

    Studia magisterskie na kierunku teologia powinny dostarczyć absolwentom ogólnej wiedzy teologicznej, jednakże tak pogłębionej, by mogli samodzielnie wykonywać zawód teologa w przyszłych miejscach pracy oraz podejmować naukowe prace badawcze. Po dodatkowym kształceniu nauczycielskim określonym odrębnymi przepisami powinny wyposażyć w umiejętność nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty, a także w różnego rodzaju służbach społecznych i instytucjach kościelnych.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2011, godz. 09:29 - Wanda Sadowska