Kierunek TEOLOGIA kurs B

 

ZAJĘCIA KIERUNKOWE
Rok I
Patrologia (wykład) 

ZAJĘCIA W RAMACH OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ
Rok I
Podstawowe pojęcia psychologii (wykład) 
Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład) 
Rok II
Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium) 
Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia) 

ZAJĘCIA MISYJNE 
Rok I
Logika (wykład) 
Rok II
Etyka (wykład) 
Rok III
Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) 

 

NAUKI O RODZINIE I stopnia

 

ZAJĘCIA MISYJNE 
Rok I
Logika (wykład) 
Etyka (wykład) 
Historia filozofii (wykład) 

 

 

Wszystkie zajęcia na TSLSKT i studiach doktoranckich prowadzone będą w formie stacjonarnej, z wyjątkiem:

 

TSL rok I
Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)
Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)
Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)
Patrystyka fundamentalna – I-III w. (konwersatorium)
Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021, godz. 08:00 - Ewa Zięba