Ocena, dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki, potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w ramach Instytutu Nauk Teologicznych KUL.


W ramach ewaluacji brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Oceniany jest poziom działalności naukowej mierzony jakością publikacji, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Wszystkim Pracownikom INT serdecznie gratulujemy!

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022, godz. 00:03 - Ewa Zięba