Warunki uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w ramach IOS

- wzór harmonogramu    PRAKTYKI

 


 

UMOWA/SKIEROWANIE - do pobrania w Dziekanacie WT - C-841

 

DZIENNIK PRAKTYK dla studentów dostępny jest w formacie PDF PRAKTYKI

Aby uzyskać format dotychczasowego Dziennika praktyk, dokument należy drukować wybierając opcję wydruku: Broszura.


 

Zarządzenie w sprawie zasad składania w formie elektronicznej egzemplarza pracy dyplomowej,
instrukcja przygotowania i sposób złożenia pracy dyplomowej w formie elektronicznej
oraz oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy
STRONA TYTUŁOWA

 

 
WORD

Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2019, godz. 10:05 - Ewa Zięba