Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

na wniosek Dziekana i Rady Wydziału Filozofii

niniejszym zaświadczają, że

 

Wielce Czcigodny Ksiądz

Prof. dr hab. Michał Heller

 

na podstawie rozprawy doktorskiej

 

Koncepcja seryjnych modeli wszechświata i jej filozoficzne implikacje

 

oraz po zdaniu wszystkich przewidzianych prawem egzaminów,

w dniu 25 czerwca 1966 roku uzyskał

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

stopień naukowy doktora.

Przypominając po upływie 50 lat to uroczyste wydarzenie,
w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej
oraz ze względu na wspaniałe zasługi

 

Wielce Czcigodnego Księdza

Prof. dr. hab. Michała Hellera

 

w dziedzinie rozwoju badań interdyscyplinarnych

prowadzonych w duchu dialogu pomiędzy nauką, filozofią i religią

ten to stopień doktora uroczyście potwierdzają,

odnawiają i jako odnowiony ogłaszają.

 

Dziekan

dr hab. Monika Walczak, Prof. KUL

Rektor

prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Lublin, 15 października 2016 roku

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 19:27 - Andrzej Zykubek