Uchwała Senatu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie odnowienia doktoratu
ks. prof. dr. hab. Michała Hellera
(761/IV/1)

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek Rady Wydziału Filozofii z dnia 10 grudnia 2015 r., wyraża zgodę na uroczyste odnowienia w roku 2016 doktoratu ks. prof. dr. hab. Michała Hellera, w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1966.

 

Jednocześnie Senat przyjmuje do wiadomości, że Rada Wydziału Filozofii o przygotowanie recenzji poprosiła p. prof. dr. hab. Andrzeja Białasa – Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, a o wygłoszenie laudacji ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2016, godz. 16:36 - Andrzej Zykubek