Zapraszamy do udziału w Konferencji w ramach 4 Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. "Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19"

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

link do wydarzenia:

 

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf33cb1499424e5186dbe29e7f9f18e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d0d9265-63a0-492c-9fdd-db36a6c66089&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 10:52 - Adam Jankowski