logo

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Fundacja Rozwoju KUL

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

 

 

 

58. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów

 

 

Prawa Konstytucyjnego

 

 

 

 

 

ZMIENIAĆ KONSTYTUCJĘ, CZY NIE ZMIENIAĆ ?”

 

 

Zamość, 2-4 czerwca 2016 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 14:42 - Adam Jankowski