Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL podała informację, że decyzją komisji konkursowej wśród laureatów konkursu o "Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL" znalazła się Pani Anna Zych, studentka retoryki i filozofii na Wydziale Filozofii KUL.

 

Pani Annie i wszystkim Laureatom
serdecznie gratulujemy

 

Przedmiotem konkursu "Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL" było opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Laureaci otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. zł. Fundatorem stypendiów jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

 

Anna Zych o sobie

Jestem absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Studiuję retorykę i filozofię, uczę się także śpiewu klasycznego w szkole muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego.

Wybrałam takie studia ponieważ interesuję się zagadnieniem werbalnego i pozawerbalnego wyrażania sensów.

i o swoim projekcie

Główny pomysł w projekcie rozwoju dotyczył wprowadzenia relacji mistrz-uczeń już na pierwszych etapach studiów. Miałoby to polegać na tym, że wykładowca skupia wokół siebie niewielkie grono uczniów, którzy chcą dzielić z nim zainteresowania naukowe. Celem takiego działania jest, by student nie tylko usłyszał, lecz również przekonał się jak pracuje mistrz, jak podchodzi do swojego zajęcia, jaką satysfakcję czerpie z dokonanego wyboru, by zająć się konkretnym zagadnieniem. Pasja jest zaraźliwa, gwarantuje zaangażowanie i poczucie satysfakcji, jest sprzymierzeńcem rozwoju. Relacja mistrz-uczeń pozwala zwiększyć wymagania i wykorzystać prawdziwy potencjał naukowców i studentów, otwiera dyskusję i nie daje się zredukować do ciasnoty programu nauczania.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 09:14 - Andrzej Zykubek