Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II [.pdf]

 

REGULAMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII

Regulamin

Regulamin dyplomowania dla kierunku Retoryka stosowana (studia II stopnia)

 

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filozofii razem z trzema egzemplarzami pracy dyplomowej:

  1. oświadczenie (oświadczenie generowane jest na platformie e-kul przy składaniu pracy w formie elektronicznej)
  2. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
  3. indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta
  4. fotografie do dyplomu – 4 szt., format: 4,5 X 6,5 cm (Informujemy, że w bieżącym roku akademickim [2020/2021] nie należy składać zdjęć do dyplomu ukończenia studiów).


DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM

Na pisemny wniosek absolwenta Uniwersytet wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

 

 

wzory podań

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2022, godz. 18:33 - Andrzej Zykubek