Biogram

Jerzy W. Gałkowski ur. 25.IV.1937 w Jutrosinie (Wielkopolska). Kierownik Katedry Etyki Społecznej i Politycznej, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia filozoficzne w KUL (1956-61). W latach 1968-72 członek Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance. Członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Od 1989 do 1995 r. v-przewodniczący lubelskiego oddziału PTF. Przewodniczący Rady Programowej Radia Lublin SA (1995-2004), członek: polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin), Towarzystwa Naukowego KUL (w tym przez 2 kadencje przewodniczący Wydziału Filozoficznego TN KUL). W latach 1980-81 zaangażowany w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie. Od 1989 do 1995 współpracownik Biura Reformy Szkolnej MEN.

 


Autor: Jerzy Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2009, godz. 10:56 - Andrzej Zykubek