nauka.jpgNa Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka.

laboratorium.jpgZakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 9 wydziałów i ponad 40 instytutów i ośrodków badawczych. O potencjale naukowym KUL świadczy fakt, że w 2010 r. aż pięć wydziałów Uniwersytetu uzyskało najwyższą ocenę parametryczną.

Wszelkie działania podejmowane na Uniwersytecie dążą do realizowania takich wartości jak uniwersalizm i otwartość. Fundamentem naszej Uczelni jest nakierowanie na ścisły związek z jego najbliższym środowiskiem. Dla KUL-u tym najbliższym środowiskiem jest zawsze człowiek.

Zakres badań prowadzonych na poszczególnych Wydziałach:

1. Wydział Teologii

2. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

3. Wydział Filozofii

4. Wydział Nauk Humanistycznych

  • Instytut Językoznawstwa
  • Instytut Literaturoznawstwa
  • Instytut Nauko o Sztuce

5. Wydział Nauk Społecznych

6. Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

7. Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2019, godz. 11:10 - Grzegorz Tutak