Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych
w procesie integracji europejskiej:
Polska – Słowacja – Ukraina

Lublin, 15-17 września 2016 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-915 Lublin

Centrum Transferu Wiedzy (CTW)

sala 302

 

Celem konferencja jest pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie praw­nym państwa w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych różnych ob­sza­rach życia społecznego w procesie integracji europejskiej: Polski, Sło­wa­cji i Ukrainy.

 

czytaj więcej

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 13:02 - Adam Jankowski