Lista doktorów i doktorów habilitowanych wypromowanych w ciągu roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Filozofii KUL:

 

 • doktorzy habilitowani
 1. dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 2. dr. hab. Rafał Charzyński
 3. dr hab. Anna Głąb
 4. dr hab. Arkadiusz Gudaniec
 5. dr hab. Monika Komsta
 6. dr hab. Mikołaj Krasnodębski
 7. dr hab. Katarzyna Stępień
 8. dr hab. Robert Trypuz
 9. dr hab. Marek Wójtowicz
 • doktorzy
 1. dr Barbara Grondkowska
 2. dr Mateusz Kiereś
 3. dr Bernadetta Kwaśnik
 4. dr Edyta Lichomska-Milewska
 5. dr Tomasz Łach
 6. dr Tomasz Mamełka
 7. dr Grzegorz Martyna
 8. dr Przemysław Podlejski
 9. dr Małgorzata Zielonka

Wszystkim Państwu

Doktorom, Doktorom habilitowanym i Promotorom serdecznie gratulujemy!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 08:15 - Andrzej Zykubek