W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostępu do systemów informacji prawnej, informujemy, że:

dostęp w sieci e-kul (na komputerach zalogowanych w sieci wewnętrznej KUL) obejmuje Lex Akademia Premium (link: http://ip.lex.pl) oraz Legalis Premium (link: http://www.sip.legalis.pl)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla pracowników WPPKiA KUL został zagwarantowany poprzez indywidualne konta imienne założone zdalnie przez administratora licencji (na podstawie adresów mailowych przekazanych przez sekretariat WPPKiA)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla studentów i doktorantów możliwy jest poprzez system HAN:
dostęp do SIP Legalis http://buhan.kul.pl/han/legalis1/
dostęp do SIP Lex http://buhan.kul.pl/han/lex/

Przypominamy jednocześnie, że licencje te zostały udostępnione wyłącznie dla celów dydaktycznych.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020, godz. 07:33 - Adam Jankowski