Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Życiorys naukowy

Pracę na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL rozpoczęła 1 października 1997 r. W roku akademickim 1997/1998 oraz 1998/1999 prowadziła ćwiczenia z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Od roku 1999/2000 do chwili obecnej prowadzi ćwiczenia w zakresie problematyki dotychczasowej, za wyjątkiem prawa zobowiązań. Od lutego 2004 r. prowadzi zajęcia fakultatywne dotyczące gospodarki nieruchomościami. Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa rzeczowego.Zajęcia dydaktyczne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie prawo

Proseminarium – Prawo cywilne (I i II Sem.)

Konwersatorium – Prawo spadkowe w orzecznictwie  (II Sem.)

Ćwiczenia prawo cywilne (I Sem.)

Ćwiczenia prawo spadkowe (II Sem.)

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prawo

Wykład prawo cywilne – część ogólna (I Sem.)

Wykład prawo spadkowe  (II Sem.)

Konwersatorium – Prawo spadkowe w orzecznictwie (II Sem.)Wykaz publikacji

 Monografie

1. (Współautor z H. Cioch) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. Komentarz, Warszawa 2002.
2. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, Warszawa 2005, ss. 228
3. (Współautor z A Kawałko) Prawo cywilne – część ogólna Warszawa 2006, wyd. C.H. Beck, ss. 206.
4. Współautor z (A. Kawałko) Prawo Rzeczowe, Warszawa 2006, wyd. C.H. Beck, ss.196.
 
Artykuły
1.  (Współautor z H. Cioch) Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, „Rejent” 5(1999).
2. Ewolucja form prawnych korzystania z gruntów państwowych do czasu wprowadzenia użytkowania wieczystego, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. V (1999), Księga Pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka.
3.  (Współautor z H. Cioch) Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 4 września 1997 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, „Rejent” 6-7(1999).
4.  Charakter prawny wieczystego użytkowania, „Przegląd Sądowy” 11-12(2001).
5. (Współautor z H. Cioch) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w świetle nowego stanu prawnego, „Rejent” 11(2001).
6. Kilka uwag na temat wywłaszczenia użytkowania wieczystego [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 449-464, ss.15.
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego a ustroje majątkowe małżeńskie (zagadnienia wybrane), [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 387-423, ss.37.
8.  (Współautor z W. Witczak) Dowody biologiczne w sprawach o sądowe ustalenie ojcostwa, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 287-301, ss. 15.

Sprawozdania
 „Sądy powszechne w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju” – sprawozdanie z konferencji naukowej, jaka odbyła się w KUL w dniach 4-5 kwietnia 2000 r., „Państwo i Prawo” 7(2000).

Dyżur w Katedrze
Środa: 17:15-18:15 i 20-20:30 C-706

Kontakt
Tel. (0-81) 445-37-06

Autor: Katarzyna Dębińska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016, godz. 15:52 - Adam Jankowski