Katedra Prawa Handlowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim została utworzona uchwałą Senatu Akademickiego z dnia 9 grudnia 1995 r. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez blisko 14 lat. Historia nauki prawa handlowego na Uniwersytecie sięga jednak początków samej Uczelni, kiedy to wykład z prawa handlowego i wekslowego prowadzili: prof. Jerzy Fiedorowicz,  a następnie dr Mieczysław Honzatko i prof. Henryk Dembiński. Z kolei po 1988 r. zajęcia z szeroko rozumianego prawa handlowego prowadzili w KUL: dr Marek Jakubek, dr Jan Mojak, prof. dr hab. Ryszard Skubisz, prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska. Aktualnie funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Prawa Handlowego obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne z następujących przedmiotów: prawo handlowe, prawo umów handlowych, prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawo konsumenckie, prawo konkurencji, ochrona własności intelektualnej, przedsiębiorstwo na rynku europejskim, prawo hipoteczne i wieczystoksięgowe, prawo w obrocie gospodarczym, European and Comparative Company Law.

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Prawa Handlowego obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa spółek (zarówno spółki cywilnej, jak i spółek handlowych), prawa umów handlowych (w szczególności umów o pośrednictwo) i prawa własności przemysłowej (zwłaszcza znaków towarowych). Do węzłowych zagadnień badawczych podejmowanych w naszym Zespole należą:

  • konstrukcje cywilistyczne prawa handlowego;
  • instytucje ogólne prawa handlowego (firma i prokura);
  • ustrój i funkcjonowanie systemu rejestracji przedsiębiorców;
  • istota i charakter prawny spółki cywilnej;
  • charakter prawny i rozporządzanie prawami udziałowymi w spółkach kapitałowych;
  • funkcjonowanie organów spółek kapitałowych;
  • prawo spółdzielcze, w tym prawo unii kredytowych;
  • prawo dystrybucji.

 

Pracownicy Katedry redagują czasopismo internetowe pt. "LawBlog.pl / Forum Prawa Handlowego".

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, godz. 20:03 - Andrzej Herbet