O Katedrze Postępowania Cywilnego KUL

 

Nawiązując do chlubnych tradycji nauczania prawa procesowego cywilnego z dwudziestolecia międzywojennego, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 roku reaktywowano Katedrę Procedury Cywilnej. Od 1 kwietnia 2005 roku nosi ona nazwę Katedry Postępowania Cywilnego.

W latach 2005-2010 kierownikiem Katedry był dr. hab. Piotr Pogonowski, prof. KUL. W latach 2010-2012 kuratorem Katedry był ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Od 1 czerwca 2012 roku Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka.

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Postępowania Cywilnego obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, warsztatowe, konwersatoryjne i seminaryjne z następujących obszarów prawa: postępowanie cywilne oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Postępowania Cywilnego koncentrują się na zagadnieniach:

  • tradycji i postępu w postępowaniu cywilnym
  • prawnoporównawczych analiz instytucji prawa sądowego
  • teorii procesu cywilnego
  • działalności judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych
  • zastosowaniu technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym
  • formalizmu procesowego
  • alternatywnych metod rozwiązywania sporów
  • postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
  • efektywności postępowania cywilnego

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 15:21 - Joanna Misztal-Konecka