Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji powstała z dniem 1 października 2019 r. Jej pierwszym kierownikiem został dr hab. Jan Mariusz Izdebski prof. KUL. Pracownikami Katedry są: prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL, dr hab. Marcin Szewczak, dr hab. Wojciech Wytrążek, dr Magdalena Kisała, dr Maciej Gapski.

 

Badania naukowe

Aktualny zakres badań pracowników Katedry obejmuje zagadnienie struktur administracji publicznej. Badania z zakresu struktur administracji publicznej i samorządu terytorialnego są ukierunkowane na analizę ustroju administracji publicznej pod kątem sprawności i efektywności w realizacji zadań publicznych oraz wpływu rodzaju struktur organizacyjnych na stopień realizacji zadań. Celem badan jest weryfikacja obowiązujących regulacji prawa administracyjnego kształtujących struktury administracji publicznej, w tym struktury samorządu terytorialnego z podstawowymi konstrukcjami teoretycznymi nauki prawa administracyjnego.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 11:41 - Jan Izdebski