Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji powstała z dniem 1 października 2019 r.

Jej pierwszym kierownikiem został dr hab. Jan Mariusz Izdebski prof. KUL. Pracownikami Katedry są:

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL

dr hab. Magdalena Kisała

dr hab. Marcin Szewczak

dr hab. Wojciech Wytrążek

dr Maciej Gapski

mgr Adrian Badzio - doktorant

 

Zajęcia pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji:

 

Dr hab. Jan Izdebski Prof. KUL - zajęcia realizowane przy wykorzystaniu platformy Moodle, kontakt w sprawach zajęć: izdebski@kul.pl.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek - prezentacje związane z wykładami umieszczane są na stronie Wydziału, w zakładce DLA STUDENTÓW – MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, w zakresie seminarium - łączność internetowa ze studentami.

Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL - prezentacje związane z wykładami umieszczane są na stronie Wydziału, w zakładce DLA STUDENTÓW – MATERIAŁY DO ZAJĘĆ. Zajęcia seminaryjne odbywają się drogą mailową. Kontakt ze studentami za pośrednictwem platformy Moodle.

Dr hab. Marcin Szewczak - materiały przekazywane są za pośrednictwem platformy Moodle.

Dr hab. Wojciech Wytrążek – materiały przekazywane są za pośrednictwem platformy Moodle.

Dr Maciej Gapski - prezentacje związane z prowadzonymi zajęciami umieszczane są na stronie Wydziału, w zakładce DLA STUDENTÓW – MATERIAŁY DO ZAJĘĆ.

Dr hab. Magdalena Kisała - prezentacje związane z prowadzonymi zajęciami umieszczane są na stronie Wydziału, w zakładce DLA STUDENTÓW – MATERIAŁY DO ZAJĘĆ oraz przekazywane za pośrednictwem platformy Moodle, kontakt w sprawie zajęć: kisala@kul.lublin.pl

mgr Adrian Badzio - materiały przekazywane są za pośrednictwem platformy Moodle.

 

Badania naukowe:

Aktualny zakres badań pracowników Katedry obejmuje zagadnienie struktur administracji publicznej. Badania z zakresu struktur administracji publicznej i samorządu terytorialnego są ukierunkowane na analizę ustroju administracji publicznej pod kątem sprawności i efektywności w realizacji zadań publicznych oraz wpływu rodzaju struktur organizacyjnych na stopień realizacji zadań. Celem badań jest weryfikacja obowiązujących regulacji prawa administracyjnego kształtujących struktury administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem struktur samorządu terytorialnego z podstawowymi konstrukcjami teoretycznymi nauki prawa administracyjnego.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2020, godz. 18:17 - Jan Izdebski