Główne kierunki badań

  

 • Aksjologia prawa administracyjnego 
 • Decentralizacja administracji publicznej
 • Prawo farmaceutyczne
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Prawo antymonopolowe
 • Prawo prasowe
 • Prawo sportowe
 • Prawo żywnościowe
 • Procedury publicznoprawne


Wybrane publikacje pracowników Katedry

 1. Ks. Dr Sławomir Fundowicz, Redakcja - Prawość i Godność - Księga Pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 2. Ks. Dr S. Fundowicz, redakcja wspólnie z J. Stelmasiak i J. Niczyporuk. Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003.
 3. Ks. Dr hab. S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej,Lublin 2005.
 4. Dr Paweł Fajgielski, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003.
 5. Dr Paweł Fajgielski, Ochrona danych osobowych. Komentarz, (wspólnie z J. Bartą i R. Markiewiczem), Kraków 2007.
 6. Dr Lidia K. Jaskuła, Prawo do dobrego imienia a wolność prasy, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 7. Dr Robert Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, pod red. A. Wróbla, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002. (współautorstwo opracowania).

 8. Dr Robert Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Objaśnienia, pod red. A. Wróbla, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004. (współautorstwo).

 9. Dr Robert Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks System. Edycja 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

 10. Dr Wojciech Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001.

 

Zorganizowane Konferencje

 

       

 

 Zdjęcie pracowników Katedry Prawa Administracyjnego, październik 2014 r.

Od lewej: dr Lidia Jaskuła- Rzecznik Prasowy KUL, dr Jerzy Parchomiuk, ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, dr hab. Tomasz Sienkiewicz, dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, dr Krzysztof Dobieżyński

Autor: paf
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 12:09 - Katarzyna Kułak-Krzysiak