Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

INSTYTUT PRAWA

Collegium Joannis Pauli II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.kul.pl/prawnicy

 

 

Sekretarz 

Instytutu Prawa
mgr Marzena Pawelec

Collegium Joannis Pauli II, pokój C-705 A
tel. (+48 81) 445-3-705

e-mail: instytut.prawa [at] kul.pl  lub  prawokbn [at] kul.pl

 

 

W sprawach studenckich prosimy kontaktować się z Dziekanatem WPPKiA

 

 

Korzystając z poniższego formularza można wysłać wiadomość. Bardzo prosimy o podanie zwrotnego adresu e-mail (na który chcecie Państwo otrzymać odpowiedź) oraz sprecyzowanie w temacie sprawy w jakiej Państwo piszecie.

 

Sekretariat Instytutu Prawa / Institute of Law

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych"

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019, godz. 09:29 - Adam Jankowski