International Human Rights Law:

nowa publikacja Zespołu Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21515-international-human-rights-law-krzysztof-orzeszyna#files

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

III EUROPEJSKIE FORUM PRAW CZŁOWIEKA I PRAWA HUMANITARNEGO

 

 

 

Katedra Praw Człowieka była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach III Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. "Zdrowie publiczne i prawa człowieka. Wyzwania i priorytety międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa", która odbyła się  dnia 29 maja 2019 r. w sali CTW 102 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o godz. 16.00. 

Szczegółowy program tutaj

 

 

WYKŁADY PANI PROF. ALLYN TAYLOR (Washington School of Law)

 

W dniach 27-31 maja, gościem specjalnym Katedry Praw Człowieka jest wybitna specjalistka z zakresu prawa zdrowia publicznego, Pani Prof. J.D., LL.M, J.S.D. Allyn Taylor z Uniwersytetu of Washington School of Law. Życiorys Pani Profesor na stronie Uniwersytetu Georgetown. Pani Profesor przeprowadzi zajęcia z obszaru Global Health Law:

  • Poniedziałek: International Health Law: A Case Study of the World Health Organization and Global Health Lawmaking
  • Wtorek: The Contribution of Global Health Law to Global Health Governance: Lessons from the Experience of the WHO Framework Convention on Tobacco Control
  • Środa: Cannabis and the UN Drug Control Regime Towards International Legal Reform

 

WIZYTA STUDYJNA

W STAŁYM PRZEDSTAWICIELSTWIE RP W STRASBURGU,

EUROPEJSKIM TRYBUNALE PRAW CZŁOWIEKA

I INSTYTUCJACH RADY EUROPY

d5upd2nxsaaz4sj_1


Laureaci Jubileuszowego Konkursu pt. 25 Lat RP w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: Pan Hubert Górka, Pani Julita Kowalska i Pani Dominika Kuźma, wraz z wykładowcą mec. dr. Robertem Tabaszewskim w dn. 23-27 kwietnia  odbyli wizytę studyjną w Radzie Europy, Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz Stałym Przedstawicielstwie RP w Strasburgu. Plan wizyty obejmował m.in. udział w postępowaniu przed ETPCz w sprawie M.N. i inni p. Belgii, spotkaniach z pracownikami Kancelarii Trybunału, departamentu Wykonywania Wyroków, Komitetu CPT, Komitetu ds. Procesu Turyńskiego Karty Społecznej, Zgromadzenia Parlamentarnego i Komitetu Ministrów Rady Europy. Uczestnicy wizyty dziękują za szczególną gościnę i spotkania z Panem Ambasadorem dr. Januszem Stańczykiem.

Relacja z wizyty na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

AKTUALNE WYZWANIA

DEMOKRACJI I PRAWORZĄDNOŚCI W EUROPIE

Relacja z konferencji

Katedra Praw Człowieka zaprasza na międzynarodową konferencję naukową w ramach II Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. "Aktualne wyzwania demokracji i praworządności w Europie", która odbędzie się  dnia 4 kwietnia 2019 r. w Auli Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Szczegóły

WYKŁAD PANI PROFESOR AIKATERINI TSAMPI

 

Katedra Praw Człowieka zaprasza na wykłady, warsztaty i seminaria realizowane przez Panią Profesor Aikaterini Tsampi, Profesor Prawa Międzynarodowego Publicznego, z Uniwersytetu Groningen w Niderlandach.

Pani Profesor Aikaterini Tsampi jest osobą utytułowaną. Ukończyła studia licencjackie z zakresu praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa publicznego na uniwersytetach w Paryżu II/Panthéon Assas, Bordeaux IV i Atenach. Otrzymała stopień doktora prawa z zakresu praw człowieka na Uniwersytecie w Strasburgu. Była zatrudniona jako prawnik w Greckiej Krajowej Komisji ds. Praw Człowieka, publikując wiele raportów dotyczących praw człowieka i współpracując z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi z zakresu praw człowieka. Jako niezależny badacz brała udział w prestiżowych projektach i działaniach związanych z prawami człowieka (m.in. w Komitecie Praw Człowieka ONZ). Jest trenerem posiadającym kwalifikacje w ramach programu Council of Europe HELP oraz tytuł kwalifikowanego prawnika (adwokata) w Grecji. Otrzymała prestiżowe stypendia (Ile-de-France, Paris, „Bourse d’excellence”, CFF Greece).

 

KONKURS JUBILEUSZOWY

25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 

W imieniu Komisji konkursowej w składzie Pan Minister Jan Sobczak, ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL; dr adw. Michał Skwarzyński oraz dr adw. Robert Tabaszewski, z największą przyjemnością informujemy, że w Jubileuszowym Konkursie wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” zwyciężyli:

1 miejsce: Pan Hubert Górka

2 miejsce: Pani Dominika Kuźma

3 miejsce: Pani Julita Kowalska

 

Tytuł finalistów konkursu ponadto otrzymali:

Pani Katarzyna Borucka

Pani Jolanta Bożek

Pani Anna Kobierska

Pani Klaudia Mańka

Pani Wioletta Olejniczek.

Fotorelacja z Finału Konkursu

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszyscy laureaci otrzymują gwarantowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz niematerialne w postaci oceny bardzo dobrej z przedmiotu „Prawa człowieka i ich ochrona” oraz „Postępowania przed organami ochrony praw człowieka”.

Wszystkim uczestnikom konkursu chcielibyśmy podziękować za czynny udział i nabycie niezwykle cennych umiejętności praktycznych z zakresu interpretacji i stosowania przepisów Konwencji w polskim porządku prawnym!

logo_wersja_alternatywna_pole_wlasne_pol

 

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu postępowań i reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu regulowaną przepisami: 1) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z Protokołami Dodatkowymi; 2) Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; a także 3) Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Szczegóły konkursu dostępne są tu:

GRATULUJEMY WYRÓŻNIENIA

Serdecznie gratulujemy Panu Rafałowi Podolakowi, absolwentowi Prawa KUL, który zdobył wyróżnienie za pracę magisterską pt.: "Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka" w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Przyznając wyróżnienie, Komitet Konkursowy docenił komparatystyczny charakter opracowania w zakresie rozwiązań normatywnych ochrony praw człowieka w kontekście realizacji ustawowych zadań służb specjalnych. Praca magisterska została przygotowana na seminarium magisterskim Prawa człowieka i ich ochrona pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Krzysztofa Orzeszyny. Recenzentem pracy był dr adw. Michał Skwarzyński.

"Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych

i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata…"

(Fragment Preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 1948)

________________________________________________

 

Serdecznie gratulujemy Panu Emilianowi Kaufmanowi, absolwentowi Prawa KUL, który zdobył wyróżnienie za pracę magisterską pt.: "Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień służb specjalnych" w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca magisterska została przygotowana na seminarium magisterskim Prawa człowieka i ich ochrona, której promotorem był prof. KUL dr hab. Krzysztof Orzeszyna, a recenzentem dr adw. Michał Skwarzyński.

Katedra Praw Człowieka

Główne kierunki prowadzonych badań :

● Systemy prawne ochrony praw człowieka

▪ Uniwersalny system ochrony praw człowieka

▪ Europejski system ochrony praw człowieka

▪ Polski narodowy i ponadnarodowy system ochrony praw człowieka

▫ Prawa człowieka w Radzie Europy, OBWE i Unii Europejskiej

 

● Prawa podmiotowe

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie ONZ

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie europejskim: Rady Europy, OBWE i Unii Europejskiej

▪ Katalog praw i wolności chronionych w systemach krajowych praw człowieka, w tym zagwarantowanych w Konstytucji RP z 1997 r. 

 

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2023, godz. 23:08 - Robert Tabaszewski