W dniu 20 grudnia 2017 r. odszedł do Pana

ś.p. prof. zw. dr hab. Henryk Cioch,

kierownik I Katedry Prawa Cywilnego, wybitny cywilista,

od 2015 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego, adwokat, senator VIII kadencji,

mentor, przyjaciel, pogodny duchem życzliwy człowiek.

*Śmierć to granica życia, ale nie miłości*

 

 

 

Główne kierunki badań

  • Prawo cywilne wobec wyzwań współczesności
  • Ikony polskiego prawa cywilnego i ich wkład w kształtowanie obowiązujących regulacji prawnych
  • Ochrona dóbr osobistych
  • Niemajątkowe rozrządzenia testamentowe
  • Wybrane zagadnienia prawa spółdzielczego


Prowadzone przez Pracowników katedry badania naukowe umożliwiają dokonanie analizy obowiązujących rozwiązań legislacyjnych w zakresie sposobu, stopnia oraz potencjalnych skutków ich praktycznego zastosowania wraz ze wskazaniem ewentualnych uwag dotyczących postulowanych kierunków tworzenia, zmiany lub stosowania przepisów prawa prywatnego. Wspomniane badania znajdują swój wyraz w licznych monografiach, komentarzach, artykułach, glosach, a także podręcznikach akademickich.
Pracownicy katedry są zaangażowani w proces tworzenia prawa, realizowany przez Sejm RP, Kancelarię Prezydenta RP i Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Przygotowują także ekspertyzy dla Krajowej Rady Spółdzielczej, Instytutu Stefczyka oraz ministerstw. Ponadto katedra współpracuje m.in. z Uniwersytecką Poradnią Prawną KUL, Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP. Owocem tej kooperacji jest organizacja konferencji, sesji i szkoleń.
 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2023, godz. 13:02 - Jacek Trzewik