Historia Katedry

     Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny została powołana do istnienia z dniem 1 października 2009 roku na podstawie Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 maja 2009 roku, w sprawie utworzenia Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (686/IV/10). Pierwszym Kierownikiem Katedry został Arcybiskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Od 1 października 2014 roku do 28 lutego 2017 roku Kuratorem Katedry był Ks. dr hab. Piotr Stanisz, Prof. KUL. Od 1 marca 2017 roku Kierownikiem Katedry jest dr hab. Piotr Telusiewicz. W Katerze zatrudnieni są: dr hab. Piotr Telusiewicz (od 1 października 2009 roku), dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL (od 1 października 2016 roku), ks. dr Zdzisław Jancewicz (od 1 października 2009 roku).

     

 

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze

     W katedrze prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego i źródeł praw rodziny. Podejmowane badania oscylują wokół zagadnień związanych ze statusem prawnym rodziny na gruncie obowiązującego ustawodawstawa polskiego. Podstawowe badania skupiają się wokół prawnego pojęcia rodziny oraz możliwości potraktowania rodziny jako podmiotu prawa sui generis. Te ściśle prawnicze aspekty prowadzonych badań dopełniane są spojrzeniem na prawa rodziny z punktu widzenia prawa naturalnego, socjologii, teologii i filozofii. Wszystkie wyżej wskazane aspekty ściśle współgrają z rozwijaną koncepcją wspólnotowości małżeństwa oraz aktualną i wciąż podejmowaną dyskusją w przedmiocie ochrony życia poczętego. Ponadto podejmowane są także wątki badawcze dotyczące instytucji ochrony majątku małżonków oraz funkcjonowania majątku rodzinnego.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2018, godz. 20:17 - Zdzisław Jancewicz