Ks. Michael Nnamdi Konye w roku akademickim 2019/2020 uzyskał na KUL stopień doktora z filozofii i z teologii. Prawdopodobnie jest pierwszym w historii uniwersytetu studentem, który tego dokonał. Zdobył już przydomek złote dziecko Nigerii.

Urodził się 20 VI 1980 r. w Ihiali w południowo-wschodniej Nigerii. W 1998 r. zdał maturę. W swoim kraju uzyskał licencjat (bakalaureat) z filozofii (2004 r.) i teologii (2009 r.). Przyjął święcenia prezbiteratu 14 VIII 2010 r., w dniu wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego. W 2014 r. rozpoczął studia na KUL. W 2016 r. uzyskał magisterium z filozofii, a pod koniec 2019 r. stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy The Basis of Human Transcendence according to Mieczysław Albert Krąpiec, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka (promotor pomocniczy ks. dr hab. Tomasz Duma). Dnia 30 VI 2020 r. otrzymał zaś stopień doktora teologii na podstawie rozprawy Person as Constituted by Dialogical Relationality according to Joseph Ratzinger, przygotowanej pod kierunkiem ks. dra hab. Krzysztofa Kauchy, prof. KUL. Jej obrona (w systemie Windows Teams) odbyła się 24 VI 2020 r.

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

Jak to się stało, że Ksiądz trafił na KUL?

To nie była całkowicie moja decyzja. Tak się złożyło, że w 2014 r. wykładałem filozofię moralną w wyższym seminarium prowincjalnym w Nigerii. Następnie zostałem asystentem magisterskim. W 2014 r. mój biskup Lucius Iwejuru Ugorji odwiedził Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podpisał wtedy umowę o współpracy z KUL, który zadeklarował pomoc w kształceniu księży z Nigerii w zakresie filozofii i teologii, by mogli być wykładowcami w seminariach duchownych. I ja właśnie jestem jednym z tych księży. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem studiować na uniwersytecie, na którym wykładał Jan Paweł II, i to etykę - przedmiot, który ja także wykładałem, zanim dane mi było przyjechać na KUL w celu podjęcia studiów specjalistycznych. Jednak ostatecznie nie zdecydowałem się studiować filozofii moralnej, ale wybrałem antropologię filozoficzną, ponieważ zdałem sobie sprawę, że filozofia moralna potrzebuje fundamentu w antropologii filozoficznej, bo bez właściwego zrozumienia osoby ludzkiej naprawdę nie możemy mieć wyważonego filozoficznego wyjaśnienia ludzkiego działania.

 

Jak Ksiądz postrzega naszą Uczelnię?

KUL jest wyjątkowym uniwersytetem katolickim, który jednocześnie posiada pełne prawa państwowe. Według mnie oznacza to, że KUL nie tylko przekazuje katolickie wartości, lecz także polską kulturę i tradycję, które kształtują kulturę polityczną w Polsce. Motto KUL jest bardzo wymowne: Deo et Patriae. KUL ma wyjątkowy na tle Lublina i Polski rodowód oraz dziedzictwo. To uczelnia bardzo gościnna i otwarta na studentów obcokrajowców. Zawsze ceniłem tzw. otwarte dni poświęcone studentom zagranicznym, odbywające się na początku roku akademickiego. Pomagały nam one w szybkiej akomodacji, a uniwersytet mógł od razu poznać nasze potrzeby.

 

Jakie są dobre strony KUL jako uniwersytetu?

KUL zapewnia doskonałą ofertę naukową, dydaktyczną i świetne warunki do studiowania. Ma „najlepszą z najlepszych" kadrę naukową w takich obszarach, jak: teologia, filozofia, nauki społeczne i prawo.

 

A co zdaniem Księdza powinien jeszcze dopracować?

Zdecydowanie umiędzynarodowienie, a ściślej mówiąc, wyjście poza granice Polski ze swoją ofertą edukacyjną i promocją studiów, którą zdecydowanie intensywniej prowadzą inne polskie uczelnie. Jest wiele do zrobienia, jeśli idzie też o współpracę KUL z uniwersytetami w Afryce, Azji, Kanadzie, a nawet w USA. Parę miesięcy temu byłem zaangażowany w akcję promocyjną studiów na KUL, którą prowadziłem w Nigerii. Było to dla mnie ważne doświadczenie. Otworzyło mi oczy na to, jak wiele istnieje możliwości dla KUL, które powinien wykorzystać.

 

Jak zapamięta Ksiądz Polskę?

Dla mnie Polacy to naród pokojowo nastawiony do innych i bardzo gościnny wobec obcokrajowców. Polska kultura jest przesiąknięta patriotyzmem. Polacy dbają o kultywowanie swej kultury i języka. Jako ksiądz jestem pod ogromnym wrażeniem bogactwa liturgii, praktyk religijnych w Polsce oraz licznych sanktuariów, z Jasną Górą jako duchową stolicą Polski na czele. W czasie pobytu w Polsce zaprzyjaźniłem się z wieloma ludźmi i mam nadzieję, że te przyjaźnie będą nadal trwać.

 

Z ks. Michaelem Nnamdi Konye rozmawiał ks. prof. Krzysztof Kaucha

 

Tekst pochodzi z Przeglądu Uniwersyteckiego (2020/4[186]) s. 36.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020, godz. 18:37 - Andrzej Zykubek