Miło nam poinformować, że w trzynastej edycji konkursów PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki do finansowania został zakwalifikowany projekt doktoranta Wydziału Filozofii KUL Pana mgra Piotra Pawła Biłgorajskiego pt. Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje. Projekt będzie realizowany w TN KUL.

 

 

Eksperymenty myślowe w filozofii
geneza, struktura, funkcje

Celem projektu badawczego jest analiza eksperymentów myślowych w filozofii w aspekcie ich genezy, struktury i funkcji. Na pierwszym etapie pracy przedstawię historię pojęcia eksperymentu myślowego oraz omówię najważniejsze - pozytywne i negatywne - koncepcje eksperymentów myślowych. Pokażę, że eksperymenty rzeczywiste i myślowe posiadają podobną strukturę, natomiast tym, co wyróżnia eksperymenty myślowe jest bazowanie na sytuacjach silnie kontrfaktycznych, czyli sytuacjach z zasady niemożliwych do fizycznego zrealizowania.

 

Twierdzę, że kluczowe dla zrozumienia znaczenia eksperymentów myślowych w filozofii jest zbadanie pod jakim warunkiem możliwość pomyślenia lub wyobrażenia sobie jakiegoś stanu rzeczy sprawia, że ten stan rzeczy staje się metafizycznie możliwy. Moim celem jest wykazanie, że główną funkcją poznawczą filozoficznych eksperymentów myślowych jest - poprzez spójny opis sytuacji wyobrażeniowej - dostarczanie racji dla sensownego domniemania prawdziwości twierdzeń metafizycznych.

 

Piotr Biłgorajski

 

Szanowny Panie Magistrze,
serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017, godz. 12:24 - Andrzej Zykubek