Photo Dagmara Siek i Andrzej Zykubek

Photo Dagmara Siek i Andrzej Zykubek

 

Z wielką radością informujemy, że studenci Wydziału Filozofii Elżbieta Drozdowska i Krystian Macheta zostali stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2016/2017.

 

Szanowni Państwo,
Pani Elżbieto i Panie Krystianie, serdecznie gratulujemy!

 

Elżbieta Drozdowska jest studentką MISHuS KUL, w ramach MISHuS studiuje filozofię i filologię angielską (specjalność: translatoryka). Jest absolwentką fizyki UMCS. Aktualnie zajmuje się zagadnieniem przyczynowości, problemami indukcji oraz logiką kwantową i przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem o. prof. Marcina Tkaczyka pt. Simona Kramera metoda rozszerzenia logiki kwantowej do klasycznej. W roku akademickim 2014/15 pełniła funkcję wiceprezesa, a w 2015/16 prezesa Koła Filozoficznego Studentów KUL.

 

Krystian Macheta - student III roku kognitywistyki oraz V roku psychologii. Brał udział w licznych projektach badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. Jako student kognitywistyki pod kierunkiem dra hab. Arkadiusza Guta, prof. KUL bada kiedy dzieci potrafią udawać inną emocję niż ta, którą realnie odczuwają. Prowadzi także kognitywistyczne badania w ramach grantu prof. A. Guta realizowanego z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu w Hong-Kongu. Z kolei przygotowując swoją pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. Olega Gorbaniuka, prof. KUL analizuje słowa używane do opisu stanów emocjonalnych w języku polskim, by na tej podstawie opisać różnice indywidualne. Działając jako praktyk prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz – jako członek działającego na KULu Empirycznego Zespołu Badawczego ADHD - treningi poznawcze dla dzieci z diagnozą ADHD.

 

W roku ak. 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 10:20 - Andrzej Zykubek