XXIII Ogólnopolskie Sympozjum

z cyklu

ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI

 

FILOZOFIA REALISTYCZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

w 100. rocznicę urodzin Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca

w 1. rocznicę śmierci Księdza prof. Andrzeja Maryniarczyka

 

9 grudnia (czwartek) 2021

 

Platforma MS Teams
bit.ly/metafizyka_2021

 

Link do konferencji także na stronie
Wydziału Filozofii KUL

www.filozofia.kul.pl

 

 

Sesja przedpołudniowa
prowadzenie: dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL

 

 • 10.00 – Otwarcie: Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

         

I. Filozofia: narracja czy poznanie bytu?

 • 10.15 – 10.45 — Antymetafizyczne tendencje współczesności – dr Włodzimierz Zięba (UR)
 • 10.45 – 11.15 — Filozofia jako typ poznania metafizycznego – dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
 • 11.15 – 11.30 —  Dyskusja

 

II. Człowiek: produkt czy osoba?

 • 11.30 – 12.00 — Posthumanizm: koniec epoki homo sapiens? – prof. dr hab. Piotr Mazur (AI, Kraków)
 • 12.00 – 12.30 — Natura ludzka a osoba – bp prof. dr hab. Ignacy Dec (PWT, Wrocław)
 • 12.30 – 12.45 — Dyskusja

 

 • 12.45 – 13.00 – Prezentacja Księgi Pamiątkowej: „Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB” (Lublin: Academicon 2020) – ks. dr hab. Tomasz Duma (KUL)
 • 13.00 – 14.00 — Przerwa

 

 

 

Sesja popołudniowa
prowadzenie: dr hab. Wojciech Daszkiewicz (KUL)

 

III. Kultura: kreacja czy „uprawa” natury?

 • 14.00 – 14.30 — Kultura jako ekspresja twórcy – ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW)
 • 14.30 – 15.00 — Kultura jako intelektualizacja natury – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
 • 15.00 – 15.15 — Dyskusja

 

IV. Prawo: dyktat woli czy reguła prawego rozumu?

 • 15.15 – 15.45 — „Quod principi placet”: od woluntaryzmu do absolutyzacji prawa – dr hab. Marek Czachorowski,
 • prof. KPSW
 • 15.45 – 16.15 — Prawo wobec prawdy i dobra – dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL)
 • 16.15 – 16.30 — Dyskusja

 

V. Państwo: polityczny konstrukt czy wspólnota?

 • 16.30 – 17.00 — Państwo jako technokratyczny Lewiatan –  prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK)
 • 17.00 – 17.30 — Państwo jako gwarant realizacji dobra wspólnego – dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
 • 17.30 – 17.45 — Dyskusja

 

 • 17.45 — Zamknięcie obrad – ks. dr hab. Tomasz Duma (KUL)

 

 

Organizatorzy:

 • Katedra Metafizyki KUL,
 • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL,
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino)

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2021, godz. 14:50 - Andrzej Zykubek