ROK 2023

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej, w wersji elektronicznej (PDF) oraz w wersji edytowalnej w terminie i na adres podany w ogłoszeniu o konkursie do Sekretariatu WT C-831, int@kul.pl 

 

 • GRANTY UNIWERSYTECKIE - regulaminy


INFORMACJE: DPN - Dział Projektów Naukowych


ROK 2022

 • REZERWA DYREKTORA INSTYTUTU
  • REGULAMIN pdf_small
  • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE pdf_small
  • WNIOSEK O NAGRODĘ za opublikowanie artykułu w czasopiśmie indeksowanym w bazie SCOPUS pdf_small

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (pdf, docx) oraz papierowej do Sekretariatu WT C-813, int@kul.pl

 

 • GRANTY UNIWERSYTECKIE
  • Ogólnouniwersytecki Fundusz Publikacyjny
  • Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe
  • Ogólnouniwersytecki konkurs grantowy na projekty z komponentem międzynarodowym

INFORMACJE: DPN - Dział Projektów Naukowych

 


 

ROK 2021

 

 


 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2023, godz. 17:16 - Ewa Zięba