SUBWENCJA 2019

 Zarządzenie ROP-0102-4/19 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2019 roku pdf_small

 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W DYSCYPLINIE NAUKI TEOLOGICZNE

  • Rezerwa Dziekana WT

 

 

Ogólnouniwersyteckie konkursy grantowe
DKPNiDS - Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej

 

 

POZOSTAŁOŚĆ Z ROKU 2018

 Regulamin Wydziału Teologii w sprawie podziału środków finansowych, pozostałych z roku 2018 z dotacji statutowej bazowej i dla młodych naukowców udostępnionej do wykorzystania w roku 2019

 Regulamin Wydziału Teologii w sprawie przyznawania grantów wydziałowych
z dotacji statutowej i dla młodych naukowców udostępnionej do wykorzystania w roku 2019 (pozostałość z roku 2018)

 

  • Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego

  • Sprawozdanie z realizacji działania finansowego z funduszu grantowego / z rezerwy Dziekana Wydziału Teologii

  • Wniosek o dofinansowanie tematu badawczego z rezerwy Dziekana Wydziału Teologii
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, godz. 13:30 - Ewa Zięba