Umiejętność logicznego myślenia, zdolność przedstawiania przekonujących argumentów, znajomość języków obcych – to przykładowe kompetencje, które posiadają absolwenci filozofii. Z takim zapleczem intelektualnym można rozwijać karierę naukową albo zająć się na przykład dziennikarstwem, biznesem czy nowymi technologiami. Ważne, by w trakcie studiów nie tylko zgłębiać dzieła wielkich myślicieli, ale również analizować sytuację na rynku pracy i zdobywać doświadczenie w innych dziedzinach, które nas interesują.

Perspektywy zawodowe

Dorobek intelektualny postaci, takich jak np. Sokrates, Arystoteles, Platon, Tomasz z Akwinu, czy wreszcie Kant, Hegel i Kierkegaard, w pewnym stopniu ukształtował rzeczywistość, w której żyjemy. Wpłynął na system wartości, sposób postrzegania świata, a nawet na historię. Słowa wypowiedziane lub spisane przez wielkich filozofów często stanowią odpowiedź na pytania o cel życia, pomagają kształtować relacje z innymi ludźmi i ułatwiają zrozumienie aktualnych wydarzeń.

Absolwent filozofii to człowiek wykształcony i zainteresowany światem. To także inteligentny i oczytany partner w dyskusji, który powołuje się na merytoryczne argumenty. Dzięki temu potrafi przekonywać rozmówców do swoich racji, a także przyznawać się do błędów w rozumowaniu. Magister filozofii, który zdobył wykształcenie pedagogiczne (np. kończąc studia podyplomowe), może zostać nauczycielem filozofii i etyki lub pozostać na uczelni i rozpocząć karierę naukową.   

Filozofowie dostrzegają powiązania tam, gdzie inni ich nie widzą. Umiejętność wyszukiwania związków przyczynowo-skutkowych pozwala analizować i przewidywać, dlatego jest niezbędna np. w biznesie. Dzięki uzupełnieniu kwalifikacji, np. o studia MBA, magister filozofii może okazać się także świetnym kierownikiem, który – oprócz wiedzy fachowej z zakresu sprzedaży, produkcji itd. – posiada także szeroką perspektywę i zdolność wnikliwej analizy. Absolwent filozofii potrafi również interpretować zachowania jednostek i grup ludzkich, dlatego może sprawdzić się jako pracownik działu HR, wyłaniający kandydatów do pracy na określonym stanowisku. Doradztwo zawodowe i coaching – to inne ścieżki rozwoju zawodowego, jakie może wybrać filozof.

Na kierunku: filozofia dobrze radzą sobie umysły ścisłe. Osoba, która z łatwością przyswaja wiedzę z zakresu matematyki czy informatyki, może nauczyć się np. programowania i tworzenia stron internetowych. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów filozoficznych sprzyjają zdobywaniu umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w IT.   

6 zawodów dla umysłów ścisłych

Co potrafią absolwenci filozofii?

Umiejętność formułowania pytań, refleksyjność, głód wiedzy, umiejętność redagowania tekstów – to wszystko wyniesiesz ze studiów filozoficznych. Do tego stanowiska przychyla się Dominik*, student prawa i filozofii. Pytany o powody, dla których zaczął studiować filozofię, odpowiada:

Z pasji i chęci uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań. Filozofię wybrałem jako drugi kierunek studiów. Pierwszym kierunkiem było prawo. Filozofia daje mi inne spojrzenie na świat i myślę, że przygotuje mnie do przyszłej pracy na stanowisku prawniczym.

Studia humanistyczne można traktować jak formę rozwoju osobistego i hobby. Tak uważa Adam*, absolwent filozofii, który po ukończeniu studiów zajął się programowaniem:

Filozofia nauczyła mnie - i uczy nadal, bo nie przestałem czytać i pasjonować się tą dziedziną - elastyczności i myślenia w szerszym kontekście, łączenia ze sobą zjawisk i sytuacji – wylicza Adam. - Studia te były niezwykle pasjonujące i rozwijające.

Zgłębianie zagadnień filozoficznych podsycało w Adamie głód wiedzy i ciekawość świata. Dzięki temu potrafi wykorzystywać w pracy programisty kompetencje zdobyte w toku nauki.   

Nadążyć za światem. Kompetencje cenne w przyszłości

Studenci filozofii poświęcają sporo czasu na naukę języków obcych, zarówno nowożytnych, jak i starożytnych. Umiejętność posługiwania się językami: angielskim, niemieckim, francuskim czy włoskim sprzyja znalezieniu satysfakcjonującej pracy i uzyskiwaniu atrakcyjnych zarobków. Opanowywanie greki czy łaciny stanowi trening dla umysłu. Może być także źródłem dodatkowych dochodów, uzyskiwanych np. dzięki dokonywaniu przekładów, udzielaniu lekcji itp.   

Co decyduje o sukcesie zawodowym?

Dyplom magistra nie stanowi gwarancji sukcesu, nawet jeśli ukończysz prestiżową uczelnię. Ważne jest to, czy wyznaczasz sobie cele zawodowe, zdobywasz umiejętności i aktualizujesz wiedzę, jednocześnie uwzględniając sytuację na rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Firmy cenią osoby otwarte, kreatywne i komunikatywne. Możesz ukończyć filozofię i spełniać się jako nauczyciel akademicki lub – po uzupełnieniu kwalifikacji i zdobyciu pierwszych doświadczeń – jako biznesmen, makler giełdowy, programista, scenarzysta albo przewodnik wycieczek. Ważne, żebyś wiedział, co chcesz robić i wytrwale dążył do realizacji swoich planów.   

Czy studia zdeterminują moją karierę zawodową? Fakty i mity

 

Źródło: https://porady.pracuj.pl/student/gdzie-mozna-pracowac-po-filozofii/

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2019, godz. 09:26 - Andrzej Zykubek