Wydział Filozofii
oraz
Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka i Katedra Metafizyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z okazji
2400 rocznicy urodzin Stagiryty zapraszają na

XXVII Sympozjum Arystotelesowskie

 

Główne problemy filozofii Arystotelesa

 

 

Piątek, 18 listopada 2016

 • 16.00 Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz
 • 16.20 Aktualność filozofii Arystotelesa? – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz
 • 16.40 Szczęście człowieka a jego dobro obiektywne w kontekście myśli etycznej Arystotelesa – Wojciech Olszak
 • 17.00 Arystotelesa koncepcja języka metafizyki – Natalia Kunat
 • 17.20 Dyskusja
 • 18.40 Dlaczego warto uprawiać filozofię? – refleksja na kanwie Protreptikosu Arystotelesa – Martin Dermendijn
 • 19.00 Arystotelesa rozumienie muzyki – Karol Wiewiórka
 • 19.40 Dyskusje perypatetyckie

 

Sobota 19 listopada 2016

 • 9.00 Arystotelesa polityka dobra wspólnego – dr hab. Zbigniew Pańpuch
 • 9.20 Filozoficzne implikacje kosmologii Arystotelesa – ks. mgr Marcin Śnieżyński
 • 10.00 Analiza działania bytów ożywionych jako podstawa rozróżnienia władz duszy w myśli Arystotelesa – ks. Vladyslav Zhuravskyy
 • 10.20 Arystotelesa definicja głosu – ks. mgr Łukasz Libowski
 • 11.20 Arystoteles: pierwsza wielka synteza filozoficzna – prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB
 • 11.40 Arystotelesa koncepcja poznania naukowego – Wojciech Gryta
 • 12.20 Arystotelesowska a heglowska zasada dynamizmu – Małgorzata Jałocho-Palicka
 • 12.40 Arystotelesa i Kanta kategorie – porównanie – Michał Tatarczak
 • 14.20 Arystotelesa koncepcja przyczyn – o. Krzysztof Flis
 • 14.40 Celowość w filozofii Arystotelesa – Paweł Woźniak
 • 15.20 Aristotle to modern Labor – Brian Panasiak
 • 15.40 Feminist view on Aristotle – Anna Mazurek
 • 16.00 Aristotle’s Ethics and Christian Ethics – Ilias Stanekzai
 • 16.20 Say no to Shallowness – Mateo Castro
 • 17.00 Arystoteles z wizytą na współczesnej uczelni. Eksperyment myślowy – Piotr Biłgorajski
 • 17.20 Antyrealizm w perspektywie epistemologii Arystotelesa – Marcin Worek
 • 19.00 Dyskusje perypatetyckie

 

Niedziela, 20 listopada 2016

 • 10.00 Arystotelesa koncepcja Boga w Metafizyce i w Fizyce – Piotr Gancarz
 • 10.20 Koncepcja sztuki według Arystotelesa a współczesna sztuka internetowa – Ewa Kulpa
 • 11.00 Rozumienie cnoty w Etyce Nikomachejskiej – Artur Krzyś
 • 11.20 Rozumienie przyjaźni w Etyce Nikomachejskiej – Mateusz Lisowski
 • 12.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

 

Organizator

 • Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Katedra Metafizyki KUL (e-mail: tomasak@kul.pl)

 

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL – przewodniczący; Natalia Kunat – sekretarz
 • dr hab. Zbigniew Pańpuch; dr hab. Katarzyna Stępień

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 07:57 - Andrzej Zykubek