Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej nadał naszemu Pracownikowi,

 

Panu dr. hab. Waldemarowi Bednarukowi

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki prawne.

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020, godz. 13:46 - Adam Jankowski