Uprzejmie informujemy o zakończeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku
dwudniowego międzynarodowego sympozjum naukowego organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu "ImprovEAW".

finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez konsorcjum złożone z:

Maastricht University; Amsterdam District Court, Federale Overheidsdienst Justitie (Belgium), National Office of the Judiciary (Hungary), Ministry of Justice (Romania), Court of Appeal (Ireland) oraz KUL. Na KUL badania projektu realizuje

 

dwusobowy zespół: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

oraz dr Adrian Zbiciak

z Katedry Postępowania Karnego WPPKiA KUL.

 

Sympozjum "ImprovEAW - Improving mutual recognition of European Arrest Warrants through Common Practical Guidelines" zwieńczył realizację dwuletniego projektu badawczego. Zaprezentowano wyniki badań oraz zaproponowano kierunki zmian prawa i praktyki, które mają usprawnić stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania jako mechanizmu współpracy sądowej w sprawach karnych.

 

W gronie wybitnych naukowców i praktyków z krajów Unii Europejskiej dyskutowano nad możliwościami zwiększenia efektywności stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania przy jednoczesnym respektowaniu praw podstawowych osób ściganych.

 

fotorelacja
https://www.kul.pl/improveaw-improving-mutual-recognition-of-european-arrest-warrants-through-common-practical-guidelines-konferencja,art_99683.html
Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2022, godz. 15:58 - Agnieszka Dębska