dr Katarzyna Dębińska - Domagała, asystent

 

Życiorys naukowy

 

 W latach 1997-2002 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Pracę magisterską pt. „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ciocha. W latach 2003-2007 uczestniczyła w studiach doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pracując w Wydziałowej Komisji do spraw Badań Naukowych. W latach 2006-2007 ukończyła studia podyplomow na Wydziale Nauk Społecznych KUL w zakresie Zarządzania Projektami Społecznymi-szkolenie służb zatrudnienia. Od 1 października 2007 zatrudniona w I Katedrze Prawa Cywilnego, na stanowisku asystenta. W dniu 7 czerwca 2016 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ciocha. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Janusz Strzępka (Uniwersytet Śląski) oraz dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL. W dniu 28 czerwca Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podjęła uchwałę o zatwierdzeniu nadania stopnia doktora nauk prawnych. Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa fundacyjnego, prawa organizacji pozarządowych oraz prawa ochrony konsumentów.

 

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie prawo

ćwiczenia prawo cywilne – część ogólna (I sem.)

ćwiczenia prawo rzeczowe (II sem.)

Studia stacjonarne I stopnia administracja

ćwiczenia prawo cywilne z umowami w administracji (I sem.)

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prawo

wykład prawo cywilne – część ogólna (I sem.)

ćwiczenia prawo cywilne – część ogólna (I sem)

 

Wykaz publikacji:

 

Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:

 

  1. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, w: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup, Warszawa 2016, s. 193-204.

 Artykuły naukowe:

 

  1. Dobra sława osób prawnych[w:] Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie. Materiały X Regionalnej Konferencji Naukowo-Praktycznejj, Lwów 2004.
  2. Fundacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. hr. Anieli Potulickiej „Ius et Administratio” 2006 z. 2, s. 229-239.
  3. Regulacje z zakresu prawa osobowego w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2012, nr 1, s.163-185.
  4. Foundation as public benefit organisation, „Review of Comparative Law” 2015, nr 4, s. 101-114.

 

Kontakt

e-mail: kasiadebinska @kul.lublin.pl

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017, godz. 23:51 - Jacek Trzewik