knf

 

klauzula informacyjna RODO

 

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie
internetowej pod adresem www.knf.gov.pl [1], w dziale CEDUR - link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=73437&p_id=18

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 11:36 - Adam Jankowski