Dr Małgorzata Żak-Kulesza
Udział w konferencjach naukowych

 

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt.: „Co i jak poznajemy przez obrazy? Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu; Zakład Filozofii Kultury, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Kazimierz Dolny, Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia dziennikarzy Polskich; 02.09-04.09. 2015 r. Tytuł referatu: Wizja świata w malarstwie mistrzów niemieckich i niderlandzkich XV i XVI wieku. Przyroda i człowiek między realizmem a idealizacją.

 • Udział w konferencji międzynarodowej: 4th International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”

  Temat: Plants in Art and in the Garden by William Morris as Observed in the Collection and Surroundings of the William Morris Gallery in London (współautor dr P. Kulesza); 21-23 września 2015 r. Organizator konferencji Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych

 • Ogólnopolska konferencja naukowa. Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Wiedzy o Kulturze, 4-5 listopada 2014 roku. Tytuł wygłoszonego referatu:  Czy naga Wenus Lucasa Cranacha st. jest tylko glamour? Sens obrazów Cranacha wobec dawnego rozumienia piękna, miłości i uroku.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Roślina – źródło materiału badawczego” ‘Plant – the source of research material’

  Lublin, 16 – 18.10. 2013r. Tytuł zaprezentowanego posteru: THE PLANTS ON GLAZED TERRACOTTA FROM THE WORKSHOP OF DELLA ROBBIA IN FLORENCE (FROM THE MIDDLE OF THE 15TH CENTURY TO THE FIRST HALF OF 16TH CENTURY) Rosliny na glazurowanych terakotach z warsztatu della Robbia we Florencji (od poł. XV do I poł. XVI wieku) (współautor P. Kulesza)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Zakład Kultury Polskiej UMCS w Lublinie i Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Lublin, 25 – 26 października 2012 –(Udział w warsztatach eksperckich)

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Roślina – źródło materiału badawczego” "Plant – the source of research material" 18-20. 10. 2012 r. Organizatorzy Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie prezentacja: IDENTIFICATION OF MEDICINAL PLANTS ON THE CHOSEN EXAMPLES OF 15TH CENTURY EUROPEAN PAINTINGS. BOTANICAL

  KNOWLEDGE AND PAINTING TECHNIQUE COMPARED TO NATURAL

  TRUTH – DILEMMAS OF A NATURALIST AND AN ART HISTORIAN (Przygotowanie prezentacji wraz z dr. Piotrem Kuleszą)

 • Konferencja ogólnopolska. Kamień w języku, literaturze i kulturze. Wobec przeszłości i przyszłości; 8-9 grudnia 2011, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2 Tytuł wystąpienia:

  Cóż rzec o piękności klejnotów...?” Znaczenie symboliczne i magiczne kamieni szlachetnych w ikonografii i złotnictwie średniowiecza

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Droga w języku i kulturze Lublin, 15 – 16 listopada 2010, organizator Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Tytuł wygłoszonego referatu: Drogi i bezdroża - ścieżki realnych i duchowych wędrówek człowieka w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KOMUNIKACJA ARTYSTYCZNA” Kazimierz Dolny

  15-16 września 2010 r.,organizator WSPiA, Tytuł wygłoszonego referatu

  Formy dialogu z widzem w malarstwie europejskim XV- XVI wieku.

  Komunikacja bezpośrednia – komunikacja pośrednia

 • VIII Ogólnopolska konferencja „Las w kulturze polskiej” 22-24 października 2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Ośrodek badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Tytuł wygłoszonego referatu: Las w kontekście scen religijnych i jako miejsce aktywności ludzi średniowiecza prezentacja na wybranych przykładach malarstwa średniowiecznego.

 • Udział w konferencji krajowej: Przyrodoznawstwo – Filozofia - Teologia Obszary i perspektywy dialogu. W 10. rocznicę śmierci ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego, 13-14 października 2009, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sekcja Filozofii Przyrody, Warszawa  Tytuł wygłoszonego referatu: Przyroda w malarstwie niderlandzkim XV wieku – jej znaczenie symboliczne i utylitarne

 • Udział w konferencji przygotowanej przez: Instytut Historii Akademii Podlaskiej Siedleckie Towarzystwo Naukowe Akademia Podlaskapt. Człowiek średniowiecza wobec sacrum. Rytuał, gest, modlitwa. Siedlce-Drohiczyn 12-14.09.2008 r. Tytuł wygłoszonego referatu: Przyroda sacra, przyroda profana. Człowiek wobec przyrody w średniowieczu.
 • Udział w konferencji naukowej Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza Sesja naukowa dedykowana pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 17-19. X 2007 r. Tytuł wygłoszonego referatu: Typy konstrukcji tzw. altan w motywie „Madonna w ogrodzie" na wybranych przykładach sztuki późnego średniowiecza.
 • Ogólnopolska Konferencja „Obraz i żywioły" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11-12 października 2006 r. Prezentacja żywiołu ziemi i wody na wybranych przykładach ogrodów w sztuce średniowiecznej.

 

Organizacja konferencji naukowych
 • Przygotowanie seminarium pt. Sztuka islamu 10-11. kwietnia 2008 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Udział w przygotowaniach międzynarodowego Sympozjum Kultura i sztuka Estonii 19. IV 2007 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Ogólnopolska Konferencja „Obraz i żywioły" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11-12 października 2006 r.
 • Ogólnopolska Konferencja „Obraz i przyroda" Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 października 2003 r.

 

 

 

Autor: Małgorzata Żak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 18:44 - Małgorzata Żak-Kulesza