Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Konkursu o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego na najlepszą rozprawę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki, dotyczącą przestępczości gospodarczej, korupcyjnej lub cyberprzestępczości.

Zachęcamy do udziału w konkursie . Zgłoszenia należy dokonać do 30 kwietnia 2021 r.

 

Plakat informacyjny

Regulamin konkursu

Zał. 1 - Formularz zgłoszenia do konkursu   (formularz Word)

Zał. 2 - Zaświadczenie o obronie rozprawy doktorskiej/pracy magisterskiej    (formularz Word)

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2021, godz. 11:21 - Adam Jankowski