Papież Franciszek powołał z dniem 18 grudnia 2018 r.
ks. dra hab. Sławomira Nowosada, prof. KUL,
Dziekana Wydziału Teologii
do Komitetu Naukowego AVEPRO na drugą kadencję.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 15:42 - Ewa Zięba