Ks. dr Paweł Lewandowski

 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-4543-4382

 

 

 

→ Dorobek naukowy

Dorobek organizacyjny

Dorobek dydaktyczny

Nagrody i wyróżnienia

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Paweł Lewandowski, syn Ryszarda i Heleny z d. Hycnar, urodził się 15 listopada 1984 r. w Nowym Sączu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach oraz do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu. W 2003 r. z wyróżnieniem złożył egzamin dojrzałości. W latach 2003-2009 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, agregowanym wówczas do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii w zakresie teologii fundamentalnej.

Dnia 30 maja 2009 r. w katedrze tarnowskiej przyjął święcenia prezbiteratu i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, w której pracował w latach 2009-2012.

W latach 2010-2013 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukończył uzyskując tytuł licencjata teologii.

W 2012 r. został skierowany na Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II celem odbycia studiów specjalistycznych z prawa kanonicznego. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów magisterskich w 2015 r. i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego, złożył egzamin licencjacki, a następnie podjął studia doktoranckie w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego. Rozprawę doktorską pt. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mirosława Sitarza obronił 16 kwietnia 2019 r. Recenzentami pracy doktorskiej byli: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut i ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 25 kwietnia 2019 r. nadała ks. Pawłowi Lewandowskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo kanoniczne i przyznała wyróżnienie za szczególnie wysoki poziom rozprawy doktorskiej.

W 2020 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo własności intelektualnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dnia 1 października 2020 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Dnia 18 lutego 2021 r. zatrudniony na stanowisku kierownika ds. opracowania redakcyjnego i technicznego w Wydawnictwie KUL. Od 1 września 2022 r. pełni obowiązki dyrektora Wydawnictwa KUL.

Dnia 1 października 2022 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022, godz. 20:54 - Paweł Lewandowski