Urodzony 28 lutego 1943 r. w Starych Święcianach, woj. Wilno (obecnie Litwa).

 

Szkoła Podstawowa oraz Średnia w latach 1949-1960 w Pasłęku, koło Elbląga.

Studia teologiczne: Wyższe Seminarium Duchowne w Olsztynie w latach 1960-1966. Święcenia kapłańskie - 19 czerwca 1966 r.

 

Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1967-1970; dyplom w zakresie specjalizacji filozofii teoretycznej.

 

W roku kalendarzowym 1974 – roczny pobyt w Paryżu jako Boursier du Gouvernement Francais. W tymże roku uczestniczyłem w wykładach Emmanuela Levinasa - na Sorbonie oraz przygotowywałem pracę doktorska na seminarium, kierowanym przez prof. Jean Mileta, w Instytucie Katolickim w Paryżu.

 

Pracę doktorską, pt. Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona, obroniłem w roku 1982 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Promotor doktoratu: prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec; recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skarga (Polska Akademia Nauk) i prof. dr hab. Stanisław Kamiński (KUL). Zatrudniony na Wydziale Filozofii KUL jako wykładowca od 1 stycznia 1971 do roku akademickiego 2008/09.

 

Aktualnie na emeryturze.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015, godz. 09:32 - Andrzej Zykubek