LX Tydzień Filozoficzny
Sesja studencko-doktorancka

 

 

Prowadzenie: Piotr Lipski

 

 • 13.00 Assef Salloom (KUL), Facebooking Philosophy and Twittering Knowledge; How the Dinosaur Egg Will Hatch
 • 13.15 Fabio Squeo (KUL), Abyss and exposure: two constitutive forms of the free experience of man in existence
 • 13.30 Claire Zhenxu Fan (KUL), A Discovery of the Conceptions of Human Soul in Early China and Graeco-Roman World: Three Perspectives from Medicine, Religion and Philosophy

 

13.45 Discussion

 

 • 14.00 Agata Peno (Uniwersytet Szczeciński), Etyczny wymiar człowieka w myśli Barbary Skargi
 • 14.15 Rafał Tryścień (Uniwersytet Łódzki), Tożsamość osobowa w dyskursie potocznym, naukowym i filozoficznym
 • 14.30 Patryk Rogalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Podejście fenomenologiczne a podejście hermeneutyczne

 

14.45 Dyskusja

 

15.00 Przerwa kawowa

 

 • 15.15 Elżbieta Drozdowska (KUL), Teza Putnama o powszechnej obowiązywalności logiki kwantowej a realizm metafizyczny
 • 15.30 Jan Rychert (Uniwersytet Gdański), Trzy obrazy świata z pragmatycznego punktu widzenia
 • 15.45 Mateusz Chról (KUL), Doświadczenie estetyczne z perspektywy nauk o mózgu

 

16.00 Dyskusja

 

 • 16.15 Dawid Mielnik (KUL), Filozoficzne uzasadnienie monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Filopona
 • 16.30 Robert Mirski (KUL), Eksplicytna i implicytna teoria umysłu: Czy subosobowe mechanizmy poznania społecznego mają strukturę potocznych wnioskowań?
 • 16.45 Rafał Szprync (KUL), O różnicy między światami psychologii i logiki w koncepcji Jana Łukasiewicza

 

17.00 Dyskusja

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2018, godz. 00:12 - Andrzej Zykubek