Program LXIII Tygodnia Filozoficznego
10 maja 2021 - poniedziałek
 
Zaprasza Marta Glinka
 
 
 
 
08.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii (Kościół Akademicki KUL)
 
09:30 Otwarcie LXIII Tygodnia Filozoficznego
 • Marek Lechniak - Przemówienie Dziekana Wydziału Filozofii KUL
 • Aleksander Trubiłowicz - Przemówienie Prezesa Koła Filozoficznego Studentów KUL
 
09:45 O niezbędności pojęcia prawdy - Tadeusz Szubka (USz)
11:15 Czy platonizm jest ukrytym nominalizmem? Debata
 • Paweł Rojek (UJ)
 • Marek Piwowarczyk (KUL)
 
Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka
 
15:00 Wokół myśli śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka
 • Źródła inspiracji refleksji filozoficznej ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka - Piotr Mazur (Akademia Ignatianum)
 • Wkład ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka w rozwój metafizyki realistycznej - ks. Tomasz Duma (KUL)
 
17:00 Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie
 • Prezentacja Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB - Zbigniew Pańpuch (KUL)
 
17:30 Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka we wspomnieniach współpracowników i uczniów
 • Mistrz i uczeń - współpraca z o. Mieczysławem Albertem Krąpcem - Włodzimierz Dłubacz (KUL)
 • Dorobek naukowy - Zbigniew Pańpuch (KUL)
 • Działalność na Wydziale Filozofii KUL - Monika Komsta (KUL)
 • Współpraca z innymi ośrodkami - Artur Andrzejuk (UKSW)
 • Redaktor Powszechnej Encyklopedii Filozofii - Wojciech Daszkiewicz (KUL)
 • Wydawca dzieł z filozofii klasycznej - Piotr Jaroszyński (KUL)

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021, godz. 07:52 - Andrzej Zykubek