Są młodzi, zdolni, pracowici i zostali docenieni. Studenci i doktoranci 7 marca 2017 r. otrzymali stypendia od prezydenta Lublina. Stypendia przyznano łącznie 70 osobom. Ich działalność naukowa lub artystyczna służy zarówno rozwojowi nauki, jak i Lublina oraz Lubelszczyzny.

 

Wśród Laureatów tegorocznej edycji stypendiów znalazł się Maksymilian Kuźmicz, który studiuje filozofię w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL.

 

Szanowny Panie Maksymilianie,
serdecznie gratulujemy sukcesu! 

 

Maksymilian Kuźmicz ukończył XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie. Jeszcze jako uczeń trzeciej klasy gimnazjum został finalistą licealnej Olimpiady Historycznej. W kolejnych latach uzyskał laury podczas Olimpiady Geograficznej, Filozoficznej i Ekonomicznej, wieńcząc okres liceum III lokatą podczas Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W międzyczasie zajął I miejsce w konkursie NBP na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej (praca pt. „Lokowanie oszczędności, czyli sztuka roztropności”). Zdobywał też czołowe miejsca w konkursach literackich i eseistycznych, znalazł się również wśród finalistów międzynarodowego konkursu matematycznego „Pangea”.

Po maturze podjął studia w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL, gdzie rolę jego tutora pełni ks. Dr Marek Słomka, wieloletni współpracownik abp Józefa Życińskiego. Głównym obszarem filozoficznych zainteresowań Maksymiliana jest szeroko ujęta filozofia dialogu, choć z uwzględnieniem klasyków kierunku, jak Levinas i Tischner. Dialog oznacza też korespondencję z naukami przyrodniczymi (zwłaszcza z biologią), prawnymi („Elementy obrazu człowieka w preambule Konstytucji RP” to temat jednego z esejów studyjnych) i szeroko pojętą kulturą. Podczas semestralnego pobytu na stypendium w Leuven zajmował się m.in. filozofią sieci, zwierząt, etyką opieki oraz rolą religii we współczesnej Europie. Przedmiotem ostatnich rozważań, związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, jest śmierć i umieranie.

W okresie liceum Maksymilian sprawował mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, gdzie był inicjatorem uchwały wyrażającej poparcie dla Euromajdanu na Ukrainie, oraz programu stypendialnego dla laureatów i finalistów, podejmujących studia w Lublinie. Obecnie jest drugą kadencję prezesem Koła Naukowego Studentów MISHuS KUL, wraz z którym organizuje, zainicjowany w 2015 roku, Catholic University of Lublin Model United Nations (CULMUN) – modelowe obrady ONZ.

Prywatne zainteresowania Maksymiliana to podróże, związane z poznawaniem nowych osób, miejsc i kultur. Maksymilian zaangażowany jest też w Ruchu Światło-Życie, jednym z ruchów posoborowej odnowy Kościoła.

Maksymilian Kuźmicz stypendia z rąk prezydenta odbiera od najmłodszych lat. To on jest autorem programu: ''Najlepsi zostają w Lublinie''. To program skierowany do studentów I roku szkół wyższych, którzy decydując się na podjęcie dalszej edukacji w Lublinie otrzymują wsparcie finansowe od miasta. W ubiegłym roku stypendia przyznano 27 osobom. Właśnie rusza nabór wniosków do drugiej edycji tego programu.

 

Autor: Maciej Kaczanowski

Stypendyści, to najlepsi ze 173 osób ubiegających się w tym roku o stypendia z miejskiego programu realizowanego od 2010 roku. W jego ramach przyznano dotychczas 643 stypendia naukowe. Łączna kwota przyznanego stypendium na rok akademicki 2016/2017 dla studenta wynosi 7.020 zł, dla doktoranta 8.775 zł. To symboliczny wymiar wspierania najbardziej utalentowanych i zachęta do związania ich z Lublinem. 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2017, godz. 16:32 - Andrzej Zykubek