Uniwersytet to ludzie – podkreślił podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom KUL Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. – To ludzie przez 103 lata decydowali o tym, ze KUL zapisał się na mapie naukowej Polski, Europy i świata złotymi zgłoskami. Do tych ludzi należycie Państwo – zwrócił się do laureatów odznaczeń. 14 czerwca 2021 r. Medale odebrało dwudziestu siedmiu wykładowców oraz pracowników administracyjnych uniwersytetu.
 
Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe ustanowione jeszcze w II Rzeczypospolitej i przywrócone w 2007 roku. Jest przyznawane za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie Ojczyźnie.
 
Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że laureaci odznaczeń realizują misję KUL, którą jest służba Bogu i Ojczyźnie poprzez wzmacnianie wartości duchowych w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu studentów, funkcjonowaniu administracji i integracji wspólnoty uniwersyteckiej. Przywołał również słowa najwybitniejszego absolwenta uniwersytetu, kard. Stefana Wyszyńskiego: - Nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba wiedzę ukochać, trzeba w trud nauki włożyć miłość!.... – życząc, by były one drogowskazem na kolejne lata pacy na uniwersytecie.
 
Cieszymy się, że wśród Laureatów tego zaczytanego wyróżnienia znaleźli się Pracownicy Wydziału Filozofii. I tak Medal Srebrny, po dwudziestu latach wzorowej pracy, otrzymali: ks. dr hab. Marek Słomka (Katedra Filozofii Religii) i dr hab. Andrzej Stefańczyk (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej).
 
Serdecznie gratulujemy!
 
 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021, godz. 20:15 - Andrzej Zykubek