Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 października 2019 r. dr hab. Paweł Kawalec z Katedry Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Szanowany Panie Profesorze,

serdecznie gratulujemy!

 

W polu zainteresowań naukowych Pana Profesora znajdują się teoria dynamiki wiedzy naukowej, a zwłaszcza rozwijanie autorskiego opracowania teorii rutyn naukowych dla różnych studiów przypadków (m.in. mikroRNA w biologii molekularnej, program RDoC w klasyfikacji chorób psychicznych, DSGE w makroekonomii, studia nad nauką od XX w., cholera od w. XIX itd.). Prof. P. Kawalec prowadzi również badania z zakresu racjonalności bayesowskiej, filozofii i metodologii nauk, wczesnej filozofii analitycznej (R. Carnap, N. Goodman i in.), teorii argumentacji, epistemologii i tematów pokrewnych.

 

Pan Profesor jest m.in. członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, ekspertem Komisji Europejskiej, NCN oraz NCBR, członek Rady Redakcyjnej czasopisma "The Journal of Innovation Management", członek Rady Redakcyjnej "Philosophy and Religion" Rodopi (Holandia), członkiem Rady Programowej Przeglądu Filozoficznego.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 07:06 - Andrzej Zykubek